Czym jest ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest to umowa, którą klient zawiera z ubezpieczycielem. W roli tego ostatniego występuje zakład ubezpieczeń lub też towarzystwo ubezpieczeniowe. Zawarcie umowy, która obejmuje ubezpieczenie oc, ubezpieczenie ac, ubezpieczenia komunikacyjne, jest wiążące dla obu stron umowy. Zarówno nasz ubezpieczyciel, jak i my, jako klienci, mamy swoje obowiązki i prawa. Pośród obowiązków jest zastosowanie się do zapisów ściśle określonych w umowie oraz opłacania składek w wysokości, która zostanie wyliczona przez potencjalnego ubezpieczyciela. Możemy jednak za to liczyć na ochronę względem kosztów, jakie trzeba ponosić, gdy zostanie wyrządzona szkoda osobom trzecim. Zyskujemy także zabezpieczenie naszego pojazdu mechanicznego wraz z jego wyposażeniem, na przykład przed uszkodzeniem, czy też zniszczeniem. Chronione mogą być i nasze pozostałe dobra materialne. Po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek wykonania określonej w umowie usługi. Może to być chociażby udzielenie pomocy, ale i inne usługi w zależności od tego, na jaki zakres ochrony zdecydowaliśmy się.

» Read more

Koszty ubezpieczenia

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu to pytanie, które zadaje sobie każdy z nas, kto chce stać się posiadaczem własnego pojazdu. Niestety zakup nawet nowego auta nie gwarantuje nam końca sporych wydatków, a wręcz wydaje się być ich początkiem. Auta, które mają na swoim koncie już niejeden kilometr wymagają większej troski. Częściej zaszczycają swoją obecnością warsztaty samochodowe. Z kolei samochód, który nabywamy w salonie samochodowym, to zdecydowanie wyższe kwoty już na sam zakup. Zakładając, że nie staniemy się uczestnikiem żadnego zdarzenia drogowego, a nasz pojazd nie będzie stwarzał żadnych problemów i tak przyjdzie mierzyć się z kosztami ubezpieczenia, przeglądów okresowych i wielu innych wydatków. Stąd ubezpieczenia samochodowe, które nas interesują na pierwszym miejscu stawiają koszty składek, z jakimi przychodzi mierzyć się każdego roku. Ich wysokość wpływająca na ostateczną cenę ubezpieczenia jest uzależniona od wielu czynników. Liczy się to, jakiego typu pojazdu staliśmy się posiadaczami, gdzie mieszkamy oraz w jakim wieku jesteśmy. Ogromne znaczenie ma to, jak sprawują się za kierownicą młodzi kierowcy. To oni doprowadzają do wielu wypadków, dlatego z góry uwzględnia się, iż będą płacić najwyższe składki.

» Read more

Wysokie składki ubezpieczen

Niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, co wpływa na wysokość składek danych produktów ubezpieczeniowych. Czemu niekiedy kwoty są tak wysokie oraz na jaki zakres ochrony możemy liczyć. Wiele spośród dostępnych produktów ubezpieczeniowych to te, na które nie musimy się decydować, ale jednak je wykupujemy. Każdy dzień naszego życia wiąże się z ryzykiem. Jeśli jesteśmy posiadaczami pojazdu mechanicznego bądź też korzystamy z udostępnianego nam pojazdu, nasze ryzyko staje się jeszcze większym. Zdarzenia losowe, których niejednokrotnie stajemy się uczestnikami obejmują nasze mienie, zdrowie i życie. Korzystając z dróg publicznych, poruszając się samochodem nawet tylko i wyłącznie raz na jakiś czas, stajemy się osobami, które mogą ulec wypadkowi, ale i mogą wyrządzić krzywdę osobom trzecim. To stąd pojawia się tak wiele produktów ubezpieczeniowych, które mają nam zapewnić ochronę na wypadek sytuacji, kiedy to przychodzi zmierzyć się ze znacznymi kosztami. Niezależnie od tego, czy interesuje nas ubezpieczenie oc, ubezpieczenia samochodu, czy też rozmaite ubezpieczenia komunikacyjne, każdego roku, w terminach określonych w zwartej z towarzystwem ubezpieczeniowym umowie, przychodzi nam płacić składki.

» Read more

Obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce obowiązkowe. Zanim jednak zdecydujemy się na ofertę danego towarzystwa ubezpieczeniowego, warto zastanowić się co wpływa na jego ostateczną kwotę. Skąd bierze się wysokość składki i dlaczego różnice w kwotach składek, jakie musimy płacić między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi bywają niekiedy znaczące. Roczna składka, którą płacimy regularnie może zostać obniżona, co ma niemałe znaczenie biorąc pod uwagę wszystkie koszty, jakie musimy ponosić na opłatę różnych typów ubezpieczeń, na które zawieramy umowę z danym towarzystwem. Zakłady ubezpieczeń to przedsiębiorstwa, które wyliczając kwotę składki muszą wziąć pod uwagę ryzyko szkodowości danej osoby na podstawie parametrów, które charakteryzują społeczność. Zalicza się tutaj cechy zewnętrzne, a także te określane jako niezależne od danej osoby, czyli chociażby wiek. Pozostałe czynniki uzależnione są od posiadacza pojazdu. Zalicza się tutaj przede wszystkim okres posiadania prawa jazdy. Nawet, jeśli nie planujemy w najbliższym czasie jeździć autem, warto zdobyć uprawnienia, jak najwcześniej jest to możliwe.

» Read more

1 2 3 21